kardiodiagnostyka

Migotanie przedsionków – Arytmia grozi udarem!

Co to jest migotanie przedsionków. Jak szybko można wykryć objawy dzięki prawidłowej diagnostyce kardiologicznej?

Na te pytania znajdziecie odpowiedzi na stronie przygotowanej pod kierownictwem specjalistów z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na stronie Arytmia Grozi Udarem znajdziecie opis najczęstszych zagrożeń związanych z tym schorzeniem oraz opis jednego z najpoważniejszych powikłań – udaru niedokrwiennego mózgu.

Nie wolno bagatelizować zaburzeń rytmu serca. Jeżeli zauważycie u siebie spadek wydolności wysiłkowej, borykacie się z omdleniami i kołotaniem serca, a nawet spadkiem sprawności intelektualnej,  to należy przeprowadzić szczegółową diagnostykę kardiologiczną. Badanie za pomocą holtera ciśnieniowego i EKG szybko zdiagnozuje problem i pozwoli na rozpoczęcie niezbędnego leczenia.

Szanujmy nasze serce, mamy tylko jedno.