diagnostyka kardiolog echokardiografia

Elektroterapia i nie tylko

Jednym z najgroźniejszych w skutkach rodzajem zaburzeń rytmu serca jest migotanie przedsionków.  Występuje wśród ok. 10% osób po 70 roku życia co pokazuje, że to schorzenie stanowi powszechny problem w naszym społeczeństwie – relacjonuje prof. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Jednym ze sposobów leczenia jest elektroterapia.

Elektroterapia – co nowego?

W dniach 12-14 października odbyła się II edycja konferencji Co nowego w elektroterapii i nie tylko. Spotkania z ekspertami z Polski i Europy, dyskusje i prelekcje dotyczyły innowacyjnego podejścia do leczenia pacjentów i możliwościach, jakie niesie współczesna elektroterapia.

Tegoroczna edycja konferencji została poświęcona wczesnemu rozpoznawaniu migotania przedsionków. Rozmawiano o leczeniu w oparciu o nowoczesne metody zgodne z najnowszymi zaleceniami naukowymi. Oczywiście uwzględniając przy tym indywidualne cechy pacjentów. Pierwszego dnia dyskutowano o podstawowych zasadach leczenia farmakologicznego.

Prelekcje i dyskusje kardiologów dotyczyły głównie trudnych decyzji klinicznych w nowoczesnym leczeniu przeciwkrzepliwym – mówi prof. Maciej Sterliński, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ponadto eksperci dyskutowali również o nowościach technicznych jakie pojawiają się w świecie medycyny oraz ich najefektywniejszym wykorzystaniu. Telemedycyna, bo na niej skupiono sporą uwagę,  jest bardzo istotną formą opieki nad pacjentami z zaburzeniami rytmu serca. Konferencja zbiegła się w czasie z pracami agend rządowych nad wprowadzeniem świadczenia telemonitorowania kardiologicznych urządzeń wszczepialnych.

Szczegółową relację z konferencji znajdziecie na stronie www.medexpress.pl

Pamiętajmy o okresowych badaniach stanu naszego zdrowia. Badanie EKG, echokardiografia czy próba wysiłkowa pomogą w wykryciu, sklasyfikowaniu i skutecznym leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.