kardiodiagnostyka

Udar mózgu – nie daj się zaskoczyć!

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przy okazji Europejskiego Dnia Świadomości i Profilaktyki Udarowej przypomina, że ryzyko udaru mózgu można skutecznie ograniczać!
Podstawą skutecznej profilaktyki udaru jest znajomość czynników ryzyka, leczenie zapobiegawcze i zdrowy styl życia. Aktywność fizyczna, unikanie nadużywania alkoholu i papierosów oraz odpowiednie leczenie chorób, których udar może być powikłaniem (m.in. nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, hipercholesterolemia, cukrzyca), to sposób na obniżenie ryzyka jego wystąpienia. Ponadto, zapominanie o regularnych badaniach i zaleceniach lekarskich może mieć poważne skutki dla naszego zdrowia.

A wystarczy tylko ok. 20 minut dziennie jakiejkolwiek aktywności ruchowej by zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu!

Oficjalny komunikat na Facebooku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – klik

Pamiętajmy o okresowych badaniach stanu naszego zdrowia. Badanie EKG, echokardiografia czy próba wysiłkowa pomogą w wykryciu, sklasyfikowaniu i skutecznym leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

udar